14 Mayıs 2015 Perşembe

Carol J. Adams: Dilinizi özgürleştirin


Dil güçlü bir araçtır. Seçtiğimiz kelimeler bir  şeyleri adlandırmak ya da tarif etmekten fazlasını yaparlar; statü ve değer atfederler. Dolayısıyla insan olmayan hayvanlardan söz ederken seçtiğiniz ifadelere dikkat edin; zira onlar hakkında önyargıları muhafaza eden ifadeler kullanıyor olabilirsiniz.

Evlerini ve yaşamlarını insan olmayan hayvanlarla paylaşan insanlardan söz ederken “sahip” gibi kelimeler kullanmak köleliği çağrıştırır ve bu çağrışımla barışık olmamalıyız. Dost, refakatçi, yoldaş ya da koruyucu gibi kelimeler daha tercih edilesidir.
Diğer hayvanları “yaşayan şeyler” diye anmaktan kaçının. Onlar yaşayan varlıklardır.
Evcil olmayan hayvanlardan özgür ya da özgürce dolaşan hayvanlar diye söz edin, “vahşi” ya da “yabani” hayvanlar diye değil.
Hayvanların insanların eylemleri sonucu acı çekmesi ya da ölümünden söz ederken gerçekleri gözler önüne seren acı verici derecede açık kelimeler kullanın. “Ötanazi”, “uyutmak”, “kurban etmek”, “etkisiz hale getirmek” hayvanlar üzerinde araştırma yapanların (ve bazı hayvan ıslahçılarının); “hastayı sürüden ayıklamak”, “hastayı sürüden ayıklamak”, “hasat etmek”, “terbiye etmek” ve “sürüyü seyreltmek” de avcıların, tuzakçıların ve benzerlerinin en sevdiği ifadelerdir. Bu kelimeler öldürmek anlamına gelir; dolayısıyla öldürmek deyin.
Suçlu insanlar, insan olmayan hayvanlara uyguladıkları dehşet verici zulümlerin ve çağdışı sömürülerin üstünü yukarıdakiler gibi yanıltıcı hüsnütabirler ile örtmeye çalışırlar. Siz her şeyi olduğu gibi söyleyin ve başkaları böyle söylemediğinde onları düzeltin ki insanlar diğer hayvanlara çektirdiğimiz acının gerçek mahiyetinin sonuna kadar farkına varsın.
Hayvanlara duyulan tiksintiyi aksettiren ifadelere de dikkat edin. “İt herif”, “kuş beyinli” gibi ifadeler hayvanlar üzerinden edilen hakaretlerdir. Bir insana “yılan”, “hindi”, “eşek”, “çakal”, “tavuk”, “köpek” ya da benzeri şekilde hitap etmenin alternatiflerini düşünün.
Dilinizi özgürleştirin zira bu tüm hayvanları özgürleştirme yolunda önemli bir adımdır!

Carol J. Adams / Etin Cinsel Politikası

Görsel tasarım: Roma Velarde